In English

Redesign of Instrument Cluster - user-centred product development at Volvo Bus Corporation

Micaela Nilsson ; Anny Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-28. Den ändrades senast 2014-10-09

CPL ID: 202047

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek