In English

The difference between fine paper and paperboard - Development of an assisting tool for material decision

Sara Arvidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-28. Den ändrades senast 2014-10-08

CPL ID: 202046

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek