In English

Office furniture design to improve collaboration

Cecilia Edlund ; Elin Fouganthine
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-28. Den ändrades senast 2015-02-17

CPL ID: 202044

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek