In English

Electric Smart Vehicle Design for the Suburban Area of Shanghai

Xingmou Han
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-28. Den ändrades senast 2014-10-10

CPL ID: 202043

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek