In English

Design of user interface for anaphylaxis auto injector

Sofie Weidenlöv
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-28. Den ändrades senast 2014-10-08

CPL ID: 202034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek