In English

New styrenic materials, a natural alternative to B in ABS

ALBERT MARTÍ
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-27.

CPL ID: 202019

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek