In English

Ralph Erskine 2014 - Formspråk och framtidsutsikter i brukssamhället Gästrike Hammarby

Ralph Erskine 2014 - Design and prospects in the industrial company of Gästrike Hammarby

Kristin Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-27.

CPL ID: 202018

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek