In English

Albumin adsorption on silica nanoparticles: The effect of particle size

Cathrine Kempe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-27.

CPL ID: 201979

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek