In English

Kullerbyttan - En förskola med kreativitet och hållbarhet i fokus

The Somersault - A preschool which supports creativity and inspire to a sustainable lifestyle

Hanna Thyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-27. Den ändrades senast 2014-08-27

CPL ID: 201978

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek