In English

Matching GPS data to a road network. Mathematical models and solution algorithms.

Emma Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-26.

CPL ID: 201954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek