In English

Undersökning av oxidationsegenskaperna hos en MoSi2 baserad komposit

Anna Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-08-25.

CPL ID: 201915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek