In English

Managing the Relationship Dissolution Following a Divestment A Case Study of Volvo Cars

Simon Hermansson ; John Renulf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 75 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:078, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-25. Den ändrades senast 2014-08-25

CPL ID: 201889

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek