In English

Brick Lanes - A swimming center for bringing the sport into the urban environment

Maria Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-22. Den ändrades senast 2014-08-22

CPL ID: 201852

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek