In English

The integration of cooperative living into an urban environment - Co designed Högsbo community

Julie Boué
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-22. Den ändrades senast 2014-08-22

CPL ID: 201818

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek