In English

State housing revival - Sustainable regeneration for post-war suburban state housing in New Zealand

Elizabeth Donovan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-22. Den ändrades senast 2014-08-22

CPL ID: 201815

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek