In English

A rooted place for today - An extension for the Önningeby artist colony museum on the Åland Islands

Viktor Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-21. Den ändrades senast 2014-08-21

CPL ID: 201792

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek