In English

Contact Force Model for Paper Forming Simulations

Gustav Kettil ; Frida Svelander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-20.

CPL ID: 201708

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek