In English

Asymmetric cell division modelling of an active retention mechanism and it's role on a population level

Riccardo Dainese
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-19.

CPL ID: 201593

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek