In English

Environmental footprints and sustainability of contaminated land remediation

Farzad Ferdos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:80, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Sustainability, Brownfields (Contaminated sites), Remediation, Footprint analysisPublikationen registrerades 2014-08-19. Den ändrades senast 2014-08-19

CPL ID: 201587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek