In English

Crack propagation analysis on the RM12 engine using real mission data

Knut Andreas Meyer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:14, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-18. Den ändrades senast 2014-08-18

CPL ID: 201537

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek