In English

Tillväxt i medelstora byggföretag En kvalitativ och kvantitativ undersökning för perioden 2009-2012

FILIP BÅÅW ; NICLAS OSCANDER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:89, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Growth, construction companies, growth factorsPublikationen registrerades 2014-08-15. Den ändrades senast 2014-08-15

CPL ID: 201474

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek