In English

Comparison of planning processes in the Swedish Transport Administration

PAWEL BILSKI ; PAULINA WAWRYCA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:124, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project management, planning process, major projects, infrastructure change management, planning effects.Publikationen registrerades 2014-08-15.

CPL ID: 201473

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek