In English

Thinking Lean in Agile Software Development Projects. A qualitative study to Identify ways to improve productivity and increase business value.

Brisilda Kola
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:119, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: software development, productivity, agile, Scrum, sprint, lean, Kanban, leagile, managementPublikationen registrerades 2014-08-15. Den ändrades senast 2014-08-15

CPL ID: 201465

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek