In English

Högtemperaturkorrosion av FeCrAlmaterialet Kanthal APMT

Sara Brazée ; Linnéa Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-08-14. Den ändrades senast 2014-08-14

CPL ID: 201389

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek