In English

The introduction of TPM at Borealis Stenungsund - towards a world-class maintenance

Peter Boussard ; Joshua Qvist Safonovs
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]