In English

The introduction of TPM at Borealis Stenungsund - towards a world-class maintenance

Peter Boussard ; Joshua Qvist Safonovs
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-13. Den ändrades senast 2014-08-13

CPL ID: 201349

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek