In English

Production Disturbance Handling in Swedish Industry - a survey study

Jon Bokrantz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-13. Den ändrades senast 2015-01-16

CPL ID: 201345

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek