In English

Design of Seed Coatings - Connecting polymer properties with overall performance through method development

Jana-Kathrin Roth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-13. Den ändrades senast 2014-08-13

CPL ID: 201323

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek