In English

Development of stationary shoulder for friction stir welding

Alexander Beckman ; Marcus Sundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-13. Den ändrades senast 2014-10-20

CPL ID: 201289

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek