In English

Strategies for sustainablility and resilience after earthquakes - ensuring food security int the Chirstchurch city case

Daniela Gonzalez Gonzalez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-12. Den ändrades senast 2014-08-12

CPL ID: 201245

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek