In English

Where the journey starts - how a building in an urban context can serve as a center for nature

Clara Ellborg ; Stina Hillinge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-12. Den ändrades senast 2014-08-12

CPL ID: 201231

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek