In English

From emergency shelters to homes - Design of paperboard housing exploring living conditions in post-disaster settlements

Jonas Lundgren ; Francesca Carboni Tassi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-12. Den ändrades senast 2014-08-12

CPL ID: 201230

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek