In English

Tivoli - Towards a homogeneous heterogeneity. Housing onto an existing garage building

Johan Siim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-12. Den ändrades senast 2014-08-12

CPL ID: 201224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek