In English

S3B - An affordable sustainable housing unit in Brazil

Mariana Paolucci
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-12. Den ändrades senast 2014-08-12

CPL ID: 201221

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek