In English

Tjörns ishall - hållbar renovering med Designdialogen

Tjörn ice rink - sustainable renovation with active public

Helene Flink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-11. Den ändrades senast 2014-08-11

CPL ID: 201198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek