In English

A Swedish granny flat - an exploration of what can be achieved within the new friggebod proposition

Fanny Ellsinger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-11. Den ändrades senast 2014-08-11

CPL ID: 201194

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek