In English

Analysis of gene expression patterns in wild eelpout from the Baltic Sea - Identification of expression patterns for differentially expressed genes connected to pollution

Emma Wijkmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-08-11. Den ändrades senast 2014-10-03

CPL ID: 201162

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek