In English

Scheduling smart home appliances in Stockholm Royal Seaport

Stina Månsson ; Henrik Eriksson ; Edvin Davidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-08-11. Den ändrades senast 2014-08-11

CPL ID: 201153

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek