In English

Innovative road bridges with steel sandwich decks - Optimization of the structural performance of a laser weldedsteel sandwich deck

ENDRIT BENEUS ; Ismail Koc
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Steel sandwich panels, bridge decks, optimization, laser weldingPublikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek