In English

Moment distribution and cumulative plastic rotation inreinforced concrete slabs subjected to concentrated forces

ANDREAS LINDELÖF ; BJÖRN WALHELM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Non-linear 3D FE analysis, reinforced concrete slabs, concentrated forces,moment distribution, cumulative plastic rotation, beam grillage modelPublikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek