In English

Prestress losses in railway sleeper production with long bed systems

ARNÓR MÁR GUÐMUNDSSON ; FREYR GUÐMUNDSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pretensioned concrete sleeper, prestress loss, long line method, early ageconcrete, thermal properties of concrete, thermal stresses, bond stress –slip model, transmission length, accumulation of stresses, time dependant linear FE analysis.Publikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek