In English

Calibration of a 3D mesoscale FE modelfor chloride transport in concreteA case study of the Bakkasund Bridge

ALEXANDER GUTIERREZ ; John Hallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: chloride, concrete, mesoscale, interfacial transition zone, finite element,calibration, chloride binding capacity, diffusion coefficient, E39Publikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200950

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek