In English

Applicability of Set-Based Design on Structural Engineering

SANTIAGO LUIS FERNÁNDEZ ; DAVID TARAZONA RAMOS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Set-Based Design, Robust Design, Integrated Design, Bridge Pre-Design,Computational Engineering, FEM analysis, Python , AutomationComputational Engineering, FEM analysis, Python , AutomationPublikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek