In English

Beräkningsverktyg för dimensionering av fiberarmerade plaster

CHRISTIAN BRIX ROED ; Philip Thoresson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:47, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Fiberarmerad plast, Komposit, Materialegenskaper, Tillverkningsprocess, Fiber,Plastmatris, Klassiska laminatteorin, Laminat, Skikt, Konstruktionsteknik.Publikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2016-01-27

CPL ID: 200937

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek