In English

Dynamic Analysis of Pedestrian Load Models for Footbridges - A review of current load models and guidelines

Anders Mårtensson ; Martin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pedestrian bridge, footbridge, pedestrian induced vibrations, Eurocode,ISO 10137, Sétra, SYNPEX, HIVOSS, JRC, dynamic analysisPublikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200933

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek