In English

Design with Regard to Collision Impact - Comparison of Response between a Simplified 2DOF systemand FE analysis for Impact on a Simply Supported Elastic Beam

Daniel Steckmest ; Erik Asplund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Collision impact, impulse load, 2DOF, FEM, dynamic response,moment, shear force, transformation factors, vehicle stiffness, crash testPublikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200930

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek