In English

Analysis of High Strength Stainless Steel in Road Bridges - Parametric study and Scripted Finite Element Method Fatigue

Mattias Renström ; Oskar Rydh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stainless steel, Finite Element Method, Python Script, Eurocode,Parametric study, Fatigue Assessment, Palmgren-Miner Cumulative Damage method.Publikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200928

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek