In English

Sizing Optimisation of Structural Systems of Tall Buildings -Preliminary design in serviceability limit state

NAWAR MERZA ; Ashna Zangana
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Tall buildings, sizing optimisation, Lagrange, outrigger, shear wall,structural system, volume of material, acceleration, wind load, dynamic,preliminary design.Publikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek