In English

Lateral-Torsional Buckling of Steel Beams with Open Cross Section- Elastic Critical Moment Study and Software Application

HERMANN ÞÓR HAUKSSON ; JÓN BJÖRN VILHJÁLMSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lateral-torsional buckling, elastic critical moment, 3-factor formula, warping, torsion, fork supports, monosymmetric I-section, channelsection, ADINA, Colbeam, LTBeam, SAP2000, STAAD.ProPublikationen registrerades 2014-08-05. Den ändrades senast 2014-08-05

CPL ID: 200918

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek