In English

Effect of bioelectrical signal acquisition on classification performance

Pontus Lövinger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX014/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-16. Den ändrades senast 2014-10-01

CPL ID: 200557

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek