In English

Testutrustning för tryckkärl

Thi Hellqvist ; Emmie Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-07-16. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 200551

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek